WŚCIEKLIZNA

Rozporządzenie nr 2_2020 PLW w Stalowej Woli – wścieklizna uchylenie

Informacja o wygaszeniu wścieklizny w powiecie stalowowolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli informuje o wygaszeniu ogniska choroby – wścieklizny w gospodarstwie w miejscowości Rzeczyca Długa w gminie Radomyśl nad Sanem oraz zniesieniu w dniu 24 września 2020r. rygorów nadanych rozporządzeniem nr 1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenów gmin: Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Pysznica w powiecie stalowowolskim.

Upłynął przewidziany w przepisach okres 3 miesięcy od wystąpienia choroby u lisa. W tym czasie nie stwierdzono, pomimo licznych badań, żadnego przypadku wścieklizny. Badania laboratoryjne odstrzelonych lisów (odstrzał sanitarny) przeprowadzony przez koła łowieckie gospodarujące na terenie zagrożonym wścieklizną nie wykazały choroby.

Rozporządzenie 1_2020 PLW w Stalowej Woli w spr. zwalczania wścieklizny z dnia 19.06.2020r

Informacja dla mediów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli informuje o wyznaczeniu ogniska choroby – wścieklizny w gospodarstwie w miejscowości Rzeczyca Długa, 37-455 Radomyśl nad Sanem  w następstwie wystąpienia wścieklizny u lisa.

W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie Nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Pysznica w powiecie stalowowolskim.

Powyższe rozporządzenie będzie obowiązywać przez okres 3 miesięcy od daty wydania, pod warunkiem, że nie wystąpią nowe ogniska choroby w powiecie. Teren określony w rozporządzeniu jako „obszar zagrożenia wścieklizną zwierząt” zostaje przez władze samorządowe oznakowany stosownymi tablicami, a rozporządzenie podane do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób. W obszarze zagrożenia zostają wstrzymane polowania na zwierzęta łowne z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zwierząt i ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli zaleca czujność i szczególną rozwagę wszystkim mieszkańcom z terenu określonego    w rozporządzeniu, jako „obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”, a także terenów przyległych.

O wszystkich przypadkach nietypowego zachowania się zwierząt dzikich w tym obszarze, jak też w przypadku znalezienia zwłok zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot, należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli lub urząd gminy, policję, lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Należy bezwzględnie unikać kontaktu bezpośredniego ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami. Ponadto, wszystkie psy zgodnie z rozporządzeniem winny być utrzymywane na uwięzi, a koty w zamknięciu. Należy również chronić przed zakażeniem wścieklizna zwierzęta gospodarskie podatne na zakażenie (krowy, konie, owce, kozy) nie pozostawiając ich bez dozoru na pastwiskach. Przemieszczanie psów i kotów i innych zwierząt wrażliwych z terenu i na teren obszarów zagrożonych wścieklizną wymaga zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli. Wstrzymane zostaje na czas obowiązywania rozporządzenia wydawanie świadectw zdrowia zwierząt na wywóz z terenu całego powiatu stalowowolskiego do krajów trzecich (w tym m.in. USA, Kanada, Ukraina, Rosja i inne). Zaleca się przekazanie informacji osobom poza granicami Polski, które planowały przyjazd do Polski do powiatu stalowowolskiego w okresie wakacyjnym, zabierając ze sobą zwierzęta towarzyszące (psy, koty) o zaistniałej sytuacji epizootycznej i zaniechanie wwozu zwierząt na teren powiatu. Nie istnieją ograniczenia podróży ze zwierzętami towarzyszącymi po Polsce i krajach Unii Europejskiej z części terenu powiatu stalowowolskiego nie objętego rygorami.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli przypomina o obowiązku ciążącym na właścicielach psów, niezależnie od sytuacji epizootycznej, szczepienia przeciw wściekliźnie w wieku powyżej 12 tygodnia życia. Szczepienie powinno być powtarzane regularnie co rok. Brak ważnego szczepienia psa podlega karze grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego przez policję. Podobnej karze podlega niedostosowanie się do nakazów i zakazów  zawartych w rozporządzeniu powiatowego lekarza weterynarii wydanego w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli apeluje w zaistniałej sytuacji o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad wszystkich właścicieli zwierząt podatnych na wściekliznę oraz czujność i rozwagę wszystkich mieszkańców powiatu stalowowolskiego.

 

  1. Ostatni przypadek wścieklizny odnotowany był w powiecie stalowowolskim w 2002 roku.

Komentarze są wyłączone.